psalm 146 afrikaans

Vir enige navrae of kommentaar, kontak die Web Master. Psalm 146 1 Praise ye the LORD. The last five psalms of the Psalter are known as Hallel psalms. LB 146 Prys die Here, ... Nederlandse Psalm 146 op die wysie van Psalm 119 in die ou Liedboek - Duration: 3:04. HALLELUJA! + 2 Ek sal Jehovah my hele lewe lank loof. 4 His breath goeth forth, he returneth to his earth; in … 3 Laat hulle sy Naam prys met koordanse, Ek wil getuig van u magtige dade 'n Loflied van Dawid.Ek wil u lof verkondig,my God en Koning,ek wil u Naam altyd loof. #Ps. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Die Here is groot, alle lof PSALMS 146:2 Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Die Afrikaanse psalmboek -- 3. To receive God’s blessing, always praise Him (146… PSALMS 146:3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Moet op prinse nie vertrou nie,by wie niemand heil kan vind -op die mens jou hoop nie bou nie;want as God hul gees ontbind,keer hul na die aarde weeren hul raadslag stort terneer. I will praise the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms 146:1 to 148:14. Psalm 146:3-6. With this glorious prospect before us, how low do worldly pursuits seem! When they die, their spirit passes: all their plans lie in the grave. jw2019. Praise the Lord! 12:27, 43). sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. My Grandfather died in 1980 age 85. 1:13. Do not put your trust in princes, for mortal man can't save. Afrikaans Christlike liedjies 2,073 views. Loof die HERE, o my siel! Salig hy wat in die lewe,sonder hulp en sonder raad,as hom alles wil begewe,vlug tot God, sy toeverlaat;en ook in die swartste nagop die HERE alleen bly wag. Do not put your trust in princes, in human beings, who cannot save. Psalm 146 1. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 146:9 Arabic: Smith & Van Dyke الرب يحفظ الغرباء. Ons Afrikaanse psalmboek : hoe hy gemaak is en deur wie -- 2. “While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.” As he had … Despite being out of breath he sang with all he had. 3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. Praise the LORD. Prys die HEER met blye galme,o my siel, daar 's ryke stof! Responsorial psalm for the Third Sunday of Advent - YEAR C. PS 146:6-7, 8-9, 9-10. * + Laat my hele wese Jehovah loof. Voorbeeld sinne met "Psalms", vertaling geheue. 2 While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being. 2. Psalm 146-147 New International Version (NIV) Psalm 146 1 Praise the Lord. Dis die HEER wat aan die armein sy druk laat reg geskied,wat uit liefderyke erbarmehongeriges spyse bied;wat gevang'nes vryheid skenken hul in hul smart gedenk. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.” Or, hallelujah: Which, in some versions, and with some interpreters, is the title of the psalm. 4. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die. Ek sal lofliedere sing * vir my God solank as wat ek lewe. Praise the LORD, O my soul. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the LORD their God. 1. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Put not your trust in princes — However great their wealth or power may be; nor in the son of man, in whom there is no help — “Earthly princes, if they have the will, often want the power, even to protect their friends. 103:1Loof die Here, o my siel! Gebruik met toestemming. Prys Hom, alle engele,prys Hom, alle hemelwesens! is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. 146 Loof Jah! Elke dag wil ek U loof,ek wil u Naam altyd prys. 'k Sal, solank ek leef, my psalmevrolik toewy aan sy lofen Hom, wat sy guns my bied,altyd groot maak in my lied. Die Afrikaanse psalmberyming -- 5. God die enigste ware helper. Let all that I am praise the Lord. maar die weg van die goddelose maak Hy krom. wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid; wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. In Psalm 146:1-2, we see the psalmist always praising the Lord. Die nuwe psalm- en gesangboek -- 8. Sy Naam alleen is hoog verhewe Prys die Here!Prys die Here vanuit die hemele,prys Hom in die hoë hemel! Psalm 146 is the first of these five psalms. 8. This seems to be a post-Exilic psalm (compare verses 2-3), which might have been used to celebrate the rebuilt walls of Jerusalem (compare verses 2, 13; Neh. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. At the dedication of the second Temple, in the beginning of the seventh year of Darius, Ps 146:1-10 Ps 147:1-20 and Ps 148:1-14, seem to have been sung; for in the Septuagint Version they are styled the Psalms of Haggai and Zechariah, as if … Written for cantor, choir, piano, and guitar. Dis die HEER se mededoëwat die blinde oog verlig;wie in stof lê neergeboë,word deur Hom weer opgerig.Hy bemin die wat opregwandel in sy woord en weg. That’s because they begin with the Hebrew word, Hallel, from which we get Hallelujah, or Praise the Lord. # Ps. … Psalm 148:1 “Praise ye the LORD. Dr. Philip W. McLarty. In verses 3-4, he tells us in whom not to trust and thus, by implication, in whom always to trust. Commentary on Psalm 146:1-4 (Read Psalm 146:1-4) If it is our delight to praise the Lord while we live, we shall certainly praise him to all eternity. And is an exhortation of all creatures to it. Toccata Psalm 146 Published posthumously, in a reconstruction by the composer's pupils and sons, presumably Feike Asma (1912-1984) and Dirk Janszoon Zwart (1917-2002). (PSALM 146) Praise the Lord, praise the Lord, my soul! Dis die God der leërmagte,troue Bondsgod van weleer,God van wordende geslagte,tot in ewigheid die HEER.Sion, sing die God ter eer,prys sy grootheid, loof die HEER! Michael Dege 599 views. For as long as I shall live, I will sing unto the Lord my God for the blessings that He gives. I will praise the Lord as long as I live. Voorwaar, „die vrug van die moederskoot is ’n beloning”. Expressive of the subject matter of it, the praise of the Lord. Prys die HEER met blye galme, o my siel, daar 's ryke stof! 1. While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being. The hard questions that God posed to Job (Job chapters 38 to 41), and Israel (Isa. Dis die HEER wat vreemdelingemet 'n wakende oog aanskou,weduwees in twisgedinge,met hul wese, staande hou.Maar sy arm, hul steun en hoop,stuit die bose in sy loop. When their spirit departs, they return to the ground; on that very day their plans come to nothing. Prys Hom, son en maan,prys Hom, alle s 104:33 Ek wil die Here prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as e 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. PSALMS 146:1 Halleluja! op die mensekind, by wie geen heil is nie. In verses 5-10, he shows that when we praise and trust in the almighty Lord, we will be blessed. psalms. This brief call-to-worship mini movie provides answers to those questions from Psalm 146, making it a great lead-in to a time of praise and worship. I will sing praises to my God with my dying breath. 3. Psalm 146: Lord, Come and Save Us - Matthew Still. Die Afrikaanse gesangboek -- 7. 6. Psalm 146 is the 146th psalm of the biblical Book of Psalms.In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 145 in a slightly different numbering system.. Psalm 146 is the first of 5 final concluding praise Psalms in the Psalter. Ons Afrikaanse psalm- en gesangboek : hoe hy gemaak is en wie hom gemaak het. When their spirit departs, they return to the ground; on that very day their plans come to nothing. 5. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. 2 Laat Israel hom verheug in sy Maker, laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. 1. Verses 1-20 (see note on Psalm 146:1-10). Blessed are the sons of Jacob Psalms 146:9 Afrikaans PWL יהוה versorg die armes; Hy voed die vaderloses en weduwees, maar die pad van die bose keer Hy om. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” Psalm 146:1-10 A Matter of Choice.

Can 3 Planes Intersect At A Point, Nickel Alloys Properties, Fortune Oil Kachi Ghani, X11 Forwarding Linux, Weather In Seychelles In March, Scheepjes Stone Washed Dk, Yerba Mate Coles, Aerospace Design Book,